Foreldre
Besteforeldre
Oldeforeldre
Lofotdachsen Ikaroz
Hol Frøken Fjong


Chirabida Nightfly to Venus


NUcH
Lofotdachsen Exosa


NJV-2012 No Sv UCH
Chirabida Lets Move


NUcH
Chirabida Inis Bonito
NUcH SUcH C.I.B Nord UcH
Yxtanejdens Ikaroz
NUCH SEU(v)CH Int.UcH
Hound Marchesa
NUcH
Lofotdachsen Black Tobby
Aktoyd Hennessy
C.I.B EE CH NORD U(V)CH SE (V)CH NO UCH FI UCH SE VCH DK U(S)CH
Red Top Golden Goal
NUcH SUcH NVV-16
Chirabida Betty Boop
NUcH
Chirabida Dickie Dick Dickens
IntUvCh SUvCh NUvCh SVCh NVV-2014 NordVV-2014
Hounds Rule Britannia